korona virus

U vrijeme dok još traje pandemija izazvana virusom COVID-19, potrebno je još jednom podsjetiti na osobe koje boluju od dijabetesa. U Republici Hrvatskoj preko 350 000 osoba boluje od šećerne bolesti: od navedenog broja 90% imaju šećernu bolest tipa 2, 7% šećernu bolest tipa 1, a 3% čine ostali oblici.

Komplikacije koje su dio šećerne bolesti su brojne i različite, odnosno zahvaćaju sve male i velike krvne žile, odnosno sve organske sustave. Potrebno je naglasiti da su oboljeli od dijabetesa slabijeg imunološkog odgovora te da su skloniji različitim upala, pa tako i onima izazvanim virusima.

Pojave infekcija COVID-19 virusom u osobama sa šećernom bolesti su nešto učestalije u odnosu na ostalu populaciju. Osim toga klinička slika može biti teža, a liječenje same bolesti dugotrajnije te zahtjevnije. Pokazana je povezanost između dijabetesa i infekcije COVID vezana uz dob, spol, povišeni krvni tlak i razne kardiovaskularne komplikacije. Također je nađena značajna veza između tjelesne težine, vrste šećerne bolesti i njezine kontrole, kao i određenih lijekova.

Osoba sa šećernom bolesti treba se pridržavati uputa epidemioloških službi te se navedenoj populaciji preporuča cijepiti se protiv COVID-19 virusa.

U liječenju dijabetesa bolesnicima se preporučuje pridržavanje svih dobivenih uputa. Odnosno potrebno je, uz odgovarajuću dijetu, uzimati prepisane lijekove te time održavati razinu glukoze u krvi u preporučenim razinama.

U slučaju oboljenja potrebno je također uzimati preporučenu antibiotsku terapiju, pratiti tjelesnu temperaturu te prema potrebi uzimati lijekove koji će sniziti povišenu tjelesnu temperaturu.

Glukozu u krvi potrebno je dnevno kontrolirati u više navrata te uzimati dovoljno tekućine (najmanje 1,5-2,0 litre vode). Nužno je mjeriti ketone u krvi, kao i razinu elektrolita, kalija i natrija. Pacijentima sa šećernom bolesti tipa 2 i akutnom upalom COVID-19 virusom se za trajanja infekcije, može ukinuti terapija šećerne bolesti tipa 2 s bigvanidima i inhibitorima SGLT-2, no iste je potrebno zamijeniti prikladnom terapijom.

Sve medicinske mjere koje se poduzimaju moraju biti određene i kontrolirane od nadležnog liječnika koji će i procijeniti je li potrebno bolničko liječenje.

Još jednom pridržavajte se epidemioloških upute te se a vrijeme cijepite protiv COVID 19-virusa.

Prof.dr.sc. Nikica Car

Vaša šećerna bolest nije dobro regulirana?

KONTAKTIRAJTE NAS