testosteron

Piše: prof.dr.sc. Nikica Car

Što je testosteron?

Testosteron je muški spolni hormon čija je prvenstvena zadaća razvoj muške spolnosti, odnosno sposobnosti razmnožavanja. Uz navedeno, njegovo djelovanje određuje muške spolne karakteristike djelujući na razvoj spolnih organa, dlakavost te razvoj muskulature, masnih i mišićnih struktura.

Simptomi i uzroci niske razine testosterona

Niska razina testosterona rezultira se smanjenom seksualnom željom, erektilnom disfunkcijom, smanjenom učestalosti jutarnjih erekcija, smanjenjem mišićne mase i snage, povećavanjem mase masnog tkiva, smanjenjem motivacije, samopouzdanja, predanosti okolini, bezvoljnosti te u konačnosti i različitim stupnjevima depresije.

Nisku razinu testosterona najčešće uzrokuju, osim različitih bolesnih stanja dob, stres te upotreba različitih lijekova. Razina testosterona je najviša u 20-im godinama života, a iza 40-ih godina se zbiva godišnji pad od 0,5-1% tako da u dobi iznad 60 godina, taj pad iznosi 20%, iznad 70 godina 30%, a iznad 80 godina 50%.

Niska razina testosterona i dijabetes

Brojna istraživanja provedena na osobama muškog spola koji boluju od tipa 2 šećerne bolesti i prekomjerne tjelesne težine, odnosno debljine, su pokazala da je razina testosterona u takvih osoba značajno niža u odnosu na zdravu populaciju.

Kroz istraživanja se pokazalo da je u prekomjerno tjelesno teških, odnosno debelih osoba s tipom 2 šećerne bolesti, niska razina testosterona u serumu, nađena u 45-50% slučajeva.

Zanimljivo je primijetiti da je u 25% oboljelih od šećerne bolesti tipa 2 također nađena snižena razina testosterona u serumu, a da je zajednička poveznica bila značajno izražena inzulinska rezistencija, odnosno smanjena inzulinska osjetljivost.

Utvrđeno je i da je moguće u debelih osoba koji još ne boluju od šećerne bolesti, a imaju značajke metaboličkog sindroma (povišen krvni tlak, poremećaj metabolizma masti, inzulinska rezistencija), naći vrijednosti sniženog testosterona.

Opisna pojavnost niske razine testosterona u serumu upućuje nas na mogućnost da je isto posljedica složenog metaboličkog poremećaja, a prema nekim autorima i posljedica šećerne bolesti te je ona na taj način povezana i sa različitim promjenama na kardiovaskularnom sustavu.

Tako je nađeno da je razina testosterona u serumu, obrnuto proporcionalna sa kardiovaskularnim događajima i smrtnošću izazvanom različitim uzrocima.

Niska razina testosterona i kardiovaskularne bolesti

Niska razina testosterona, osim što utječe na smanjeni libido i erekciju, značajno sudjeluje u razvoju raznih kardiovaskularnih događaja, kao primjerice hipertenzije, infarkta miokarda, moždanog udara te svih uzroka povećane smrtnosti.

Broj prekomjerno tjelesno teških osoba bez dijabetesa ili sa šećernom bolesti tipa 2 u svijetu  i u našoj državi je izuzetno velik te činjenica da 45-50 % takvih osoba ima nisku razinu testosterona predstavlja značajan zdravstveni problem.

Pravodobno prepoznavanje znakova niske razine testosterona u prekomjerno tjelesno teških i debelih sa ili bez šećerne bolesti, izuzetno je značajno jer pravodobnim liječenjem možemo pomoći našim bolesnicima u liječenju smetnji spolnosti (smanjena želja, erekcija) te utjecati i na razvoj odnosno sprječavanje razvoja različitih kroničnih komplikacija, prvenstveno na kardiovaskularnom sustavu.

Dijabetološka ambulanta

Pružamo sveobuhvatan i individualan pristup.

SAZNAJTE VIŠE