Gestacijski dijabetes

Što je gestacijski dijabetes?

Gestacijski dijabetes je šećerna bolest koja se javlja tijekom trudnoće. Javlja se zbog povećane potrebe za inzulinom tijekom trudnoće, a gušterača nije u stanju proizvesti potrebne količine inzulina.

Taj tip šećerne bolesti sličan je tipu II šećerne bolesti, no najčešće nestaje nakon poroda. Ipak, žene koje su bolovale od gestacijskog dijabetesa imaju veći rizik za razvoj dijabetesa tipa II tijekom života.

Nije moguće predvidjeti koja će žena razviti gestacijski dijabetes. No, u većem su riziku žene koje imaju nekog člana obitelji oboljelog od šećerne bolesti, koje su prekomjerno teške ili pretile te starije od 25 godina.

Preporučeno je svakoj trudnici učiniti OGTT (test opterećenja sa 75g glukoze) između 24. i 28. tjedna trudnoće.

Naravno, ukoliko postoji povećan rizik ili je mjerenjem glukoze u plazmi uočena viša vrijednost , taj test se može obaviti i ranije.

Briga dijabetologa o gestacijskom dijabetesu

gestacijski dijabetes

O liječenju šećerne bolesti u trudnoći vode brigu ginekolozi.

Zašto onda dijabetolog piše o gestacijskom dijabetesu?

Zato što šećerna bolest u trudnoći predstavlja povećan rizik za razvoj predijabetesa i dijabetesa, metaboličkog sindroma kao i kardiovaskularnih bolesti.

Tako će oko 20 % trudnica s gestacijskim dijabetesom imati oštećenu toleranciju glukoze tijekom ranog postpartalnog razdoblja (period nakon poroda).

Žene s gestacijskim dijabetesom su u većem riziku za nastanak metaboličkog sindroma u periodu od 3 mjeseca nakon porođaja u odnosu na žene koje nisu imale šećernu bolest tijekom trudnoće.

Jedna studija je pokazala da je oko 1/3 žena s blagim gestacijskim dijabetesom razvilo metabolički sindrom 5-10 godina nakon poroda.

Gestacijski dijabetes predstavlja rizik za razvoj dijabetesa i nakon trudnoće.

Tako je apsolutni rizik za razvoj šećerne bolesti tipa 2 :

  • 9 mjeseci nakon porođaja 3,7%
  • 15 mjeseci nakon porođaja 4,9%
  • 5 godina nakon porođaja 13,1%
  • 9 godina nakon porođaja 18,9%

Pri tom treba naglasiti da pretilost i to osobito centralna ima veliku ulogu u razvoju šećerne bolesti, pa se tako šećerna bolest tipa 2 javlja u 50-75% žena koje su pretile (ITM veći od 30) u odnosu na 25 % žena koje su postigle normalnu tjelesnu težinu nakon poroda.

Također je važno je li gestacijski dijabetes morao biti liječen inzulinom, odnosno je li dijagnoza šećerne bolesti u trudnoći utvrđena već prije 24. tjedna trudnoće.

Gestacijski dijabetes i kardiovaskularne bolesti

Kardiovaskularne bolesti se češće javljaju u žena koje su imale gestacijski dijabetes, a također se javljaju u mlađoj životnoj dobi u odnosu na žene s normalnim vrijednostima glikemije tijekom trudnoće.

Zbog toga se preporuča praćenje vrijednosti glikemije u žena s gestacijskim dijabetesom i nakon poroda kako bi se šećerna bolest na vrijeme otkrila i počela liječiti.

Prof.dr.sc. Nikica Car

Dijabetološka ambulanta

Pružamo sveobuhvatan i individualan pristup.

SAZNAJTE VIŠE