Retinopatija

Što je dijabetička retinopatija?

Imate li dijabetes, tijekom godina će se krvne žilice na stražnjoj strani oka oštetiti.

Navedena komplikacija dijabetesa zove se dijabetička retinopatija.

Dijabetička retinopatija je najznačajniji uzrok gubitka vida u čitavom svijetu, odnosno najčešći uzrok oštećenja vida u bolesnika između 25 i 74 godine.

Prevalencija dijabetičke retinopatije se povećava s trajanjem šećerne bolesti, odnosno što šećerna bolest dulje traje, vjerojatnost da se razvila dijabetička retinopatija je veća.

Koji su najčešći simptomi dijabetičke retinopatije?

Važno je naglasiti da najveći broj bolesnika koji imaju dijabetičku retinopatiju nemaju nikakvih simptoma do kasnog stadija oštećenja oka. Pacijenti često kažu da ne odlaze na preglede jer odlično vide.

Zato je izuzetno važno redovito provoditi okulističke preglede da bi se na vrijeme otkrila retinopatija, a onda i započelo s liječenjem.  Liječenje doprinosi smanjenju simptoma bolesti ali i usporava napredovanje bolesti.

Liječenje dijabetičke retinopatije

Otkrivanje i liječenje dijabetičke retinopatije je dio rada oftamologa, odnosno specijalista za bolesti očiju.

Netko će se zapitati zašto onda internisti, dijabetolozi, kardiolozi uopće spominju dijabetičku retinopatiju.

Razlog je taj što su dodatni rizici za razvoj dijabetičke retinopatije loša regulacija šećerne bolesti, ali također i loša regulacija krvnog tlaka, pušenje, hiperlipoproteinemija, postojanje oštećenja bubrega (odnosno dijabetičke nefropatije) kao i trudnoća.

Liječenje navedenih stanja može usporiti nastanak komplikacija na očima.

Kako smanjiti rizik za  razvoj dijabetičke retinopatije?

Važno je postići dobru regulaciju šećerne bolesti.

Već smo mnogo puta naglašavali da je optimalna vrijednost HbA1c manja od 6.5% , osobito ako se radi o mladim osobama, a još uvijek dobra regulacija je uz HbA1c manji od 7%.

Kod dijabetičkih bolesnika su ciljne vrijednosti krvnog tlaka 130/80.

Za liječenje povišenog krvnog tlaka postoji niz lijekova i njihovih kombincija. Često je potrebno kombinirati 2-3 i više lijekova za snižavanje krvnog tlaka da bi se postigla dobra regulacija krvnog tlaka.

Vrijednosti lipida, odnosno masnoća u krvi su također važne, a u dijabetičara bi vrijednost ukupnog kolesterola trebala biti ispod 5,0 mmol/l, HDL (“dobar kolesterol”) bi trebao biti viši od 1,2 mmol/l, a LDL (”loš”  kolesterol) niži od 3mmol/l. Trigliceridi bi trebali biti niži od 1,7 mmol/l.

Pušenje nije štetno samo za pluća i bolesti dišnih puteva, nego ono uništava i krvne žile. Iz tog razloga  važno je prestati pušiti posebno ako imate šećernu bolest koja i sama uzrokuje oštećenje krvnih žila.

Liječenje kroničnih komplikacija na očima uvijek mora uključivati suradnju dijabetologa i oftamologa da bi se postigao najbolji mogući rezultat u liječenju ove teške komplikacije šećerne bolesti.

Prof.dr.sc. Nikica Car

Dijabetološka ambulanta

Pružamo sveobuhvatni i individualni pristup.

SAZNAJTE VIŠE