Hiperglikemija

Što je hiperglikemija?

Pojam hiperglikemija označava povišene vrijednosti glukoze u krvi, odnosno krvnoj plazmi.

Riječ je o glavnoj posljedici nereguliranog dijabetesa pa su Vas kad Vam je prvobitno dijagnosticiran dijabetes, vjerojatno baš simptomi hiperglikemije  naveli da potražite pomoć.

Poremećaji predijabetesa

Kad spomenemo povišene vrijednosti glukoze u krvi, većina odmah pomisli da se radi o šećernoj bolesti.

No postoje i stadiji koji mogu prethoditi šećernoj bolesti, a karakterizirani su višim vrijednostima glukoze u plazmi.

Ti stadiji se nazivaju predijabetes.

Razlikujemo dva poremećaja:

  • Oštećena glukoza natašte – karakteriziraju je povišene vrijednosti glukoze samo natašte (vrijednosti više od 6,1 mmol/l)
  • Oštećena tolerancija glukoze – karakterizirana je višim vrijednostima glukoze u plazmi natašte i tijekom dana (u testu opterećenja glukozom su vrijednosti natašte do 7 mmol/l, a dva sata nakon opterećenja od 8,9 do 12,2 mmol/l)

Važno je napomenuti da ta dva stadija mogu ponovno prijeći u normalne vrijednosti glikemije odnosno u zdravo stanje ukoliko oboljeli promijene životne navike. Potrebno je usvojiti pravilnu prehranu, paziti na održavanje optimalne tjelesne težine, povećati tjelesnu aktivnost.

Isto tako je važno napomenuti da već u tim stadijima može postojati inzulinska rezistencija kao i sve promjene povezane s njom.

Simptomi hiperglikemije

Mogući simptomi hiperglikemije uključuju:

  • Često, obilno mokrenje.
  • Suha usta i pretjeranu žeđ.
  • Nedostatak energije.
  • Zamućen vid.

Simptomi hiperglikemije mogu i izostati, posebice ako imate dijabetes tipa 2 ili ako se tijelo naviklo na povišenu razinu glukoze u krvi.

 

Prof.dr.sc. Nikica Car

Vaše vrijednosti glukoze u krvi su previsoke?

Posjetite nas u našoj dijabetološkoj ambulanti.

SAZNAJTE VIŠE