Nefropatija

Što je dijabetička nefropatija?

Dijabetičkom nefropatijom nazivamo oštećenje bubrega koje se može pojaviti poslije dugogodišnjeg dijabetesa.

Dijabetička nefropatija je bolest bubrega koju karakteriziraju i strukturalne i funkcionalne promjene, a manifestira se najčešće kao albuminurija, odnosno pojava albumina u mokraći. Zdravi bubreg, naime, ne dozvoljava prolazak albumina u mokraću.

Šećerna bolest je vodeći uzrok zatajenja bubrega u Hrvatskoj.  30% osoba liječenih dijalizom ima bubrežno zatajenje kao komplikaciju šećerne bolesti.

Faze razvoja dijabetičke nefropatije

nefropatija

1. Mikroalbuminurija

Mikroalbuminurija se smatra prvom fazom nefropatije. U urinu se nalaze male količine bjelančevine albumina. Smatra se ranim znakom oštećenja bubrega koji se može ukloniti liječenjem.

2. Proteinurija

Ukoliko se stanje pogorša, nastupa proteinurija. Ukoliko su u urinu stalno prisutne bjelančevine, znači da su bubrezi pretrpjeli nepopravljivu štetu.

3. Zakazivanje bubrega

Ukoliko se proteinurija ne liječi može doći do potpunog zakazivanja bubrega. U tom slučaju bubrezi više ne rade ispravno te je potrebno provoditi dijalizu ili obaviti transplantaciju bubrega.

Simptomi dijabetičke nefropatije

Dijabetička nefropatija ne izaziva nikakve simptome i zato je važno obavljati laboratorijske pretrage koje nam pokazuju je li bubrežna funkcija uredna ili postoji neki poremećaj.

To je izuzetno važno jer oboljeli nemaju nikakvih smetnji, a pravilnim liječenjem se uspijeva zaustaviti odnosno usporiti razvoj kronične bubrežne bolesti koja se u krajnjem stadiju liječi dijalizom.

Liječenje dijabetičke nefropatije

U liječenje spada usvajanje zdravih životnih navika, održavanje idealne tjelesne mase, prestanak pušenja, smanjen unos soli hranom.

Šećernu bolest, posebno dijabetes tipa 2, najčešće prati i povišeni krvni tlak te je važno paziti da su šećerna bolest i krvni tlak dobro regulirani jer oba poremećaja igraju važnu ulogu u progresiji bubrežne bolesti.

Navedeno znači da se tromjesečno kontrolira HbA1c koji bi trebao biti ispod 7% (optimalno ispod 6.5 %) te da se redovito provodi kontrola krvnog tlaka čije bi se vrijednosti trebale kretati oko 130/80.

Kod odabira lijekova za snižavanje krvnog tlaka važno je izabrati onu skupinu koja povoljno djeluje, odnosno koja smanjuje izlučivanje albumina u mokraću i na taj način prevenira odnosno usporava progresiju bubrežne bolesti.

Pof.dr.sc. Nikica Car

Dijabetološka ambulanta

Pružamo sveobuhvatan i individualan pristup.

SAZNAJTE VIŠE