Diamelli stručni tim

Upoznajte Diamelli tim stručnjaka

Svoj rad smo posvetili
osobama oboljelim od dijabetesa.

Svaki od njih profesionalno obavlja svoj dio posla kako bi naša ponuda bila potpuna
i kako bi Vama pružili najbolju moguću njegu.

Prof.dr.sc. Nikica Car

nikica_car

Mladost i školovanje

Nikica Car rođen je 1948. godine u Zagrebu gdje je završio Medicinski fakultet. Od 1979. godine do 2013. godine radio je u Sveučilišnoj klinici za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac, prvo kao specijalist dijabetolog-endokrinolog, a potom kao voditelj kliničkog odjela, odnosno predstojnik Sveučilišne klinike. U tom vremenu završio je poslijediplomski studij iz dijabetologije, položio specijalistički ispit iz interne medicine te obranio doktorsku disertaciju.

Karijera

Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, 1980. godine započinje karijeru gdje postaje profesor na Katedri za internu medicinu. Radeći desetljećima s bolesnicima oboljelim od šećerne bolesti, sudjelovao je u liječenju te primjenjivao sve svjetske metode liječenja oboljelih.

Područja interesa

Područja njegovog interesa zaista su brojna, od osnovnih metoda liječenja šećerne bolesti, pa do sofisticiranih dijagnostičkih postupaka i liječenja komplikacija.

Sudjelovanja

Sudjelovao je u radu brojnih poslijediplomskih tečajeva, simpozija i kongresa iz područja dijabetologije u našoj zemlji i inozemstvu. Autor je preko stotine stručnih i znanstvenih radova koji su objavljeni u Hrvatskoj i inozemstvu.

Članstva

  • Hrvatski liječnički zbor
  • Hrvatska liječnička komora
  • Hrvatsko društvo za dijabetes i poremećaje metabolizma
  • Hrvatsko endokrinološko društvo
  • ADA-e (American Diabetes Association)
  • EASD-a (European Association for Study of Diabetes)

Zamjenik

Zamjenik je glavnog urednika časopisa Diabetologia Croatica i član je Odbora za dijabetičko stopalo International Diabetic Federation.

Dr. Mima Georgieva

mima_georgieva

Mladost i školovanje

Dr. Mima Georgieva rođena je 1958. godine u Štipu (Republika Makedonija), a još kao učenica osnovne škole s roditeljima se preselila u Zagreb gdje je završila školovanje. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1984. godine, a pripravnički staž odradila je na Zavodu za zaštitu zdravlja, odsjek za epidemiologiju, te je položila državni ispit.

Karijera

Radila je u ambulanti tvornice “Prvomajska”, i u Hitnoj službi Doma Zdravlja Velike Gorice. U listopadu 1986. radila je u Poliklinici za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju “Srčana” u Zagrebu, u laboratoriju za ergometriju, te je 1992. godine radila u K.B. Sestara milosrdnica u Zagrebu. Radila je kao specijalist interne medicine u kardiološkoj ambulanti u Srčanoj u Sigetu do 2003. godine kada je prešla u Polikliniku „Sunce“.

Položila je ispit „Doplerske ultrazvučne dijagnostike bolesti krvnih žila“, pred Povjerenstvom Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Radila je u Poliklinici Medikol kao internist-kardiolog te kao voditeljica službe interne medicine OB Zabok.

Kardiologija

Kardiologijom se bavi od 1986. godine, dugi niz godina radi sve neinvazivne kardiološke pretrage i dijagnostiku – ergometrije, UZV srca i krvnih žila, očitava Holtere EKG-a i RR-a. Fokus njenog zanimanja usmjeren je prema prevenciji kardiovaskularnih bolesti i regulaciji čimbenika rizika: arterijske hipertenzije i metaboličkog sindroma, te ambulantnog liječenja srčanih bolesnika.

Dr. Kristijan Peroš

Mladost i školovanje

Dr. Kristijan Peroš rođen je 22.travnja 1974.g. u Zadru gdje je pohađao osnovnu i srednju
školu.
2000.g. diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Karijera

Nakon pripravničkog staža i položenog Državnog ispita, od 2002.g. zaposlen je u
Sveučilišnoj klinici za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma „Vuk Vrhovac“, KB
Merkur.
2008.g. položio je specijalistički ispit iz interne medicine, a 2009.g. završio je tečaj i položio
ispit za auditora unutrašnje kvalitete prema zahtjevima norme ISO 9001:2008 (Internal
Quality Auditor) u organizaciji Bureau Veritas.
2010.g. završio je poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I.kategorije
„Dijabetologija“ u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišne
klinike Vuk Vrhovac.
2011.g. završio je poslijediplomski tečaj stalnog usavršavanja „UZV štitnjače i površinskih
struktura glave i vrata“ u organizaciji Hrvatskog Senološkog društva i Hrvatskog liječničkog
zbora.
2012.g. položio je subspecijalistički ispit iz endokrinologije i dijabetologije.
2013/14. g. upisao je poslijediplomski studij za stjecanje doktorata znanosti na
Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te je položio sve predviđene ispite.
Radi na poslovima specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinologije i
dijabetologije u Poliklinici Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac, KB Merkur.

Područja interesa

Uža područja njegovog interesa su bolesti štitnjače te neplodnost u muškaraca.

Sudjelovanja

Sudjelovao je na brojnim međunarodnim i domaćim kongesima i simpozijima iz područja
endokrinologije i dijabetologije. Do sad je autor i koautor 44 stručna i znanstvena rada koji
su objavljeni u međunarodnim i domaćim publikacijama te jednog poglavlja u knjizi.
Vanjski je suradnik u nastavi na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu;
2016.g. i 2017.g. sudjelovao je kao predavač u nastavi na Poslijediplomskom
specijalističkom studiju iz Obiteljske medicine, predmet Interna medicina, s predavanjem
“Bolesti štitnjače”, a od 2016.g. do danas sudjeluje u nastavi na Sveučilišnom
poslijediplomskom specijalističkom studiju Endokrinologija i dijabetologija, Medicinski
fakultet, u području muške neplodnosti – kliničke andrologije.

Članstva

Član je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog društva
kliničkih endokrinologa i dijabetologa, Hrvatskog endokrinološkog društva.

Postavite nam pitanja

Vrlo rado ćemo odgovorit na njih.

KONTAKTIRAJTE NAS