Dijabetološka ambulanta

Pružamo sveobuhvatni i individualni pristup u dijagnostici, liječenju i edukaciji osoba oboljelih od šećerne bolesti.

Šećerna bolest se prikrada neprimjetno

Mnogi niti ne znaju da boluju od nje.
Podmukla je, ne boli, pa često zaboravimo da može prouzročiti ozbiljne zdravstvene probleme ako zanemarimo njeno liječenje i rano otkrivanje komplikacija.

Dijabetološki pregled

Prvi pregled uključuje razgovor liječnika dijabetologa s oboljelim.

SAZNAJTE VIŠE

Dijagnoza šećerne bolesti

Oralni glukoza tolerans test.
Dijagnoza šećerne bolesti.

SAZNAJTE VIŠE

Liječenje erektilne disfunkcije

Smetnje potencije u muškaraca, ali i smetnje spolnosti u žena.

SAZNAJTE VIŠE