Edukacija oboljelih od dijabetesa

Edukacija – savjetovanje medicinske sestre

Temelj dobre regulacije šećerne bolesti je pravilna i dobra edukacija.
Kvalitetna edukacija pomaže u svakodnevnoj borbi s dijabetesom, a ima veliku ulogu i u prevenciji razvoja komplikacija bolesti. Ključnu ulogu kod edukacije oboljelih od dijabetesa ima medicinska sestra. U našoj poliklinici pružamo individualno savjetovanje medicinske sestre koje će vam pomoći da ostvarite svoje zdravstvene ciljeve te počnete provoditi zdrav način života.

Veoma je važno uskladiti edukaciju sa životnim navikama i obavezama oboljelog. U edukaciju se mogu uključiti i članovi obitelji oboljelog, što je od velikog značaja. Kvalitetnim i stručnim savjetovanjem naučit ćete se skrbiti o sebi i o svom dijabetesu te život možete nastaviti živjeti u potpunosti.

Naši stručnjaci educirat će Vas o:

  • Pravilnoj prehrani koja je jedan od osnovnih principa liječenja šećerne bolesti.
  • Izradi plana prehrane.
  • Rizičnim čimbenicima za nastanak šećerne bolesti.
  • Tjelovježbi.
  • Provođenju samokontrole uz pomoć aparatića za samomjerenje glukoze u kućnim uvjetima.
  • Medikamentoznom načinu liječenja.
  • Mogućim komplikacijama koje prate šećernu bolest te kako ih prepoznati.
  • Samopregledu stopala te provođenju higijene stopala.

Cjenik usluga

Naše usluge su rezultat znanja i iskustva.

POGLEDAJTE CJENIK

Postavite nam pitanja

Vrlo rado ćemo odgovoriti na njih.

KONTAKTIRAJTE NAS